Dokument v priečinku 2016

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov   Zobrazenie podpriečinkov   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:Zápisnica z priebehu doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TF_19-10-2016
Vložil:doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Dátum dokumentu:19. 10. 2016 16:30
  
Komentár:
  
Príloha:Zapisnica_z_dopln_volieb_AS_TF-studenti_19-10-2016.pdf [ dokument PDF, 539,99 KiB]