Document in folder 2016

Document tree   Display documents   Display subfolders   

Use this application to read documents.

Name:Zápisnica č. 2/2016 z mimoriadneho zasadnutia AS TF_20-04-2016
Entered by:doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Document date:22. 04. 2016 09:07
  
Comments:Originál zápisnice je zverejnený úradnej výveske AS TF, pav. MF, 1.posch.
  
Attachment:Zapisnica2_20-04-2016.pdf [ document PDF, 127.00 KiB]