Document in folder 2016

Document tree   Display documents   Display subfolders   

Use this application to read documents.

Name:Zápisnica č. 7/2016 zo zasadnutia AS TF_30-11-2016
Entered by:doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Document date:08. 03. 2017 08:33
  
Comments:Originál zápisnice je zverejnený úradnej výveske AS TF, pav. MF, 1.posch.
  
Attachment:Zapisnica7_30-11-2016.pdf [ document PDF, 170.84 KiB]