Dokument v priečinku Príkazy, pokyny a usmernenia

   
   
Zobrazenie podpriečinkov
   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:
Metodické usmernenie č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní
Vložil:
Ing. Ivan Takáč, PhD.
Dátum dokumentu:
11. 01. 2012 12:40
 
 
Komentár:
  
Príloha:
56_metodicke_usmernenie_2011_SVS.rtf [ dokument RTF, 75,00 KiB]