Dokument v priečinku Formuláre a tlačivá pre študentov

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov   Zobrazenie podpriečinkov   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:Dohoda o odbornej praxi študenta
Vložil:Ing. Ivan Takáč, PhD.
Dátum dokumentu:28. 01. 2014 08:42
  
Komentár:
  
Príloha:DOHODAopraxistudenta2014.docx [ dokument Word 2007, 32,22 KiB]     

Nasledujúca tabuľka zobrazuje používateľov, ktorí tento dokument zmenili.

Pôvodne tento dokument vložil používateľ Ing. Ivan Takáč, PhD. dňa 11. 01. 2012 13:39.

ZmenilZmenené
Ing. Ivan Takáč, PhD.28.01.2014 08:42
Ing. Ivan Takáč, PhD.27.01.2014 23:09
Ing. Ivan Takáč, PhD.21.02.2013 21:40