Dokument ve složce Formuláre a tlačivá pre študentov

Strom dokumentů   Zobrazení dokumentů   Zobrazení podsložek   

Tato aplikace slouží ke čtení dokumentů.

Název:Všeobecný vzor žiadosti o prerušenie štúdia, zanechanie štúdia, predĺženie skúškového obdobia, opakovanie predmetov, uznávanie semestrálnych skúšok, individuálny študijný plán atď...
Vložil:Ing. Ivan Takáč, PhD.
Datum dokumentu:22. 01. 2015 15:50
  
Komentář:
  
Příloha:vseobecna_ziadost_zmena.doc [ dokument Word, 36,00 KiB]     

Následující tabulka zobrazuje uživatele, kteří tento dokument změnili.

Původně tento dokument vložil uživatel Ing. Ivan Takáč, PhD. dne 11. 01. 2012 12:53.

ZměnilZměněno
Ing. Ivan Takáč, PhD.22.01.2015 15:50