Document in folder Formuláre a tlačivá pre študentov

Document tree   Display documents   Display subfolders   

Use this application to read documents.

Name:Všeobecný vzor žiadosti o prerušenie štúdia, zanechanie štúdia, predĺženie skúškového obdobia, opakovanie predmetov, uznávanie semestrálnych skúšok, individuálny študijný plán atď...
Entered by:Ing. Ivan Takáč, PhD.
Document date:22. 01. 2015 15:50
  
Comments:
  
Attachment:vseobecna_ziadost_zmena.doc [ document Word, 36.00 KiB]     

The following table shows the users who have changed the document.

Originally, this document was inserted by Ing. Ivan Takáč, PhD. on 11. 01. 2012 12:53.

Changed byChanged
Ing. Ivan Takáč, PhD.01/22/2015 15:50