Dokument ve složce Formuláre a tlačivá pre študentov

Strom dokumentů
   
   
Zobrazení podsložek
   

Tato aplikace slouží ke čtení dokumentů.

Název:Dohoda o odbornej praxi študenta
Vložil:
Datum dokumentu:
28. 01. 2014 08:42
 
 
Komentář:
 
 
Příloha:
DOHODAopraxistudenta2014.docx [ dokument Word 2007, 32,22 KiB]     

Následující tabulka zobrazuje uživatele, kteří tento dokument změnili.

Původně tento dokument vložil uživatel Ing. Ivan Takáč, PhD. dne 11. 01. 2012 13:39.

Změnil
Změněno
Ing. Ivan Takáč, PhD.28.01.2014 08:42
27.01.2014 23:09
Ing. Ivan Takáč, PhD.
21.02.2013 21:40