Dokument v priečinku Výročná správa za rok 2015

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov   Zobrazenie podpriečinkov   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:Výročná správa za rok 2015
Vložil:RNDr. Peter Škrovina
Dátum dokumentu:18. 05. 2016 13:25
  
Komentár:Výročná správa o činnosti
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre
za rok 2015
  
Príloha:defin_vyrocna_sprava_na_www.pdf [ dokument PDF, 3,39 MiB]