Dokument ve složce Výmena 250 m hlavného liatinového rozvodu pitnej vody priemeru 125 mm v hlavnom areáli SPU Nitra

   
Zobrazení dokumentů      

Tato aplikace slouží ke čtení dokumentů.

Název:návrh Zmluvy o dielo
Vložil:
JUDr. Alžbeta Kentošová
Datum dokumentu:
13. 07. 2016 14:05
 
 
Komentář:
 
 
Příloha:
Navrh_zmluvy_pre_vyzvu_verzia_po_pripomienkach_uVOaP_-_vymene_250_m_vodovodu_kv.doc [ dokument Word, 94,50 KiB]