Dokument v priečinku Výmena 250 m hlavného liatinového rozvodu pitnej vody priemeru 125 mm v hlavnom areáli SPU Nitra

   Zobrazenie dokumentov
   
   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:návrh Zmluvy o dielo
Vložil:JUDr. Alžbeta Kentošová
Dátum dokumentu:
13. 07. 2016 14:05
 
 
Komentár:
  
Príloha:Navrh_zmluvy_pre_vyzvu_verzia_po_pripomienkach_uVOaP_-_vymene_250_m_vodovodu_kv.doc [ dokument Word, 94,50 KiB]