Document in folder Výmena 250 mm hlavného liatinového rozvodu pitnej vody v hlavnom areály SPU Nitra

Document tree
   
      

Use this application to read documents.

Name:
Trasa pre výmenu 250 liatinového rozvodu pitnej vody
Entered by:
Ing. Vladimír Baláž
Document date:
14. 10. 2016 13:09
  
Comments:
 
 
Attachment:trasa_vymeneneho_liatinoveho_vodovodu_250m_DN_125.jpeg [ image JPEG, 1.34 MiB]