Dokument v priečinku doc. Ing. Ľubica Bartová, CSc.

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov   Zobrazenie podpriečinkov   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:Oponentský posudok prof. Tlustý
Vložil:Ing. Elena Kaliariková
Dátum dokumentu:24. 01. 2017 09:56
  
Komentár:
  
Príloha:posudok_prof.tlusty.pdf [ dokument PDF, 948,34 KiB]