Dokument v priečinku doc. Ing. Ľubica Bartová, CSc.

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov   Zobrazenie podpriečinkov   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:Oponentský posudok prof. Fidrmuc
Vložil:Ing. Elena Kaliariková
Dátum dokumentu:10. 03. 2017 11:10
  
Komentár:
  
Príloha:posudok_prof.fidrmuc.pdf [ dokument PDF, 204,81 KiB]