Dokument v priečinku Oprava brán s príslušenstvom v areáli SPU v Nitre

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov   Zobrazenie podpriečinkov   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:Príloha č.1 _ Výkaz výmer
Vložil:JUDr. Alžbeta Kentošová
Dátum dokumentu:24. 10. 2017 11:48
  
Komentár:
  
Príloha:Priloha_c._1.xlsx [ dokument Excel 2007, 14,57 KiB]