Dokument v priečinku Publikačná činnosť katedier FZKI

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov   Zobrazenie podpriečinkov   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:Katedra krajin. plánovania a pozemkových úprav
Vložil:Mgr. Mária Urbanová
Dátum dokumentu:17. 01. 2012 10:22
  
Komentár:
  
Príloha:KKPPU.rtf [ dokument RTF, 82,73 KiB]