Dokument v priečinku Konfuciova trieda

   
Zobrazenie dokumentov
   
Zobrazenie podpriečinkov
   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:Výzva na predloženie ponuky
Vložil:RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Dátum dokumentu:16. 04. 2018 22:01
 
 
Komentár:
Prieskum trhu na obstaranie vybudovania Konfuciovej cvičebne a súvisiacich tovarov a služieb.
Kľúčové slová:
digitálny flipchart, interaktívny projektor
  
Príloha:
Konfuciova_trieda.pdf [ dokument PDF, 713,31 KiB]