Document in folder Výročná správa za rok 2017

Document tree   Display documents   Display subfolders   

Use this application to read documents.

Name:Výročná správa za rok 2017
Entered by:RNDr. Peter Škrovina
Document date:21. 05. 2018 13:19
  
Comments:Výročná správa o činnosti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za rok 2017
Key words:správa, výročie, 2017
  
Attachment:Vyrocna_sprava_definitivna_na_MSVVaS.pdf [ document PDF, 5.67 MiB]