Dokument v priečinku Vyhlásenie volieb do AS SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2018-2022

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov   Zobrazenie podpriečinkov   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:VZOR Návrh člena AS SPU - Rektorát SPU a celoškolské pracoviská
Vložil:Ing. Elena Hudáková
Dátum dokumentu:01. 08. 2018 07:27
  
Komentár:
  
Príloha:Navrh_clena_AS_SPU-RSPU_a_CSP_final.docx [ dokument Word 2007, 18,59 KiB]