Dokument v priečinku Rekonštrukcia strechy v ŠD Mladosť

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov   Zobrazenie podpriečinkov   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:Príloha č.1 Výkaz výmer
Vložil:JUDr. Alžbeta Kentošová
Dátum dokumentu:11. 09. 2018 14:16
  
Komentár:
  
Príloha:Priloha_c._1.xlsx [ dokument Excel 2007, 51,51 KiB]