Dokument v priečinku Ing. Renáta Benda Prokeinová, PhD.

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov   Zobrazenie podpriečinkov   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:Oponentský posudok prof. Daňo
Vložil:Ing. Elena Kaliariková
Dátum dokumentu:22. 02. 2019 09:57
  
Komentár:
  
Príloha:posudok_prof.dano.pdf [ dokument PDF, 223,42 KiB]