Dokument v priečinku Ing. Renáta Benda Prokeinová, PhD.

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov   Zobrazenie podpriečinkov   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:Oponentský posudok doc. Hupková
Vložil:Ing. Elena Kaliariková
Dátum dokumentu:04. 03. 2019 09:50
  
Komentár:
  
Príloha:posudok_doc.hupkova_(1).pdf [ dokument PDF, 95,77 KiB]