Dokument v priečinku Servis zdvíhacích zariadení

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov   Zobrazenie podpriečinkov   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:Prílohy č.3,5,6
Vložil:JUDr. Alžbeta Kentošová
Dátum dokumentu:29. 07. 2019 11:24
  
Komentár:Príloha č.3 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Príloha č.5 Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami a podmienkami uvedenými vo výzve
Príloha č.6 Čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov
  
Príloha:Prilohy_c.3,5.6.docx [ dokument Word 2007, 22,42 KiB]