Dokument v priečinku Servis zdvíhacích zariadení

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov
   
Zobrazenie podpriečinkov
   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:
Prílohy č.3,5,6
Vložil:
JUDr. Alžbeta Kentošová
Dátum dokumentu:
29. 07. 2019 11:24
 
 
Komentár:
Príloha č.3 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Príloha č.5 Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami a podmienkami uvedenými vo výzve
Príloha č.6 Čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov
 
 
Príloha:
Prilohy_c.3,5.6.docx [ dokument Word 2007, 22,42 KiB]