Document in folder Oprava predizolovaného rozvodu v zemi

Document tree      
   

Use this application to read documents.

Name:
Prílohy č.2,3,5
Entered by:JUDr. Alžbeta Kentošová
Document date:30. 07. 2019 08:30
  
Comments:
Príloha č.2 - Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Príloha č.3 - Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami a podmienkami uvedenými vo výzve
Príloha č.5 – Čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov.
 
 
Attachment:
Prilohy_c.2,3,5.docx [ document Word 2007, 22.23 KiB]