Dokument v priečinku Jobbágy Ján Ing., PhD.

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov   Zobrazenie podpriečinkov   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:Oponent Dr.h.c.prof. Ing. J. mareček, DrSc.
Vložil:Ing. Jana Bacskorová
Dátum dokumentu:30. 05. 2013 08:58
  
Komentár:
  
Príloha:Sken_Posudok_HP_Marecek.pdf [ dokument PDF, 2,19 MiB]