Dokument v priečinku Dado Miroslav Ing., PhD.

   Zobrazenie dokumentov
   
Zobrazenie podpriečinkov
   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:Posudok prof. Ing. J. Hrubec, CSc.
Vložil:
Ing. Jana Bacskorová
Dátum dokumentu:16. 09. 2014 09:57
 
 
Komentár:
  
Príloha:
scan0001.pdf [ dokument PDF, 1,41 MiB]