Dokument v priečinku Kováč Ján Ing., PhD.

   
   
   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:
Oponent doc. Ing. J. Mašek, PhD.
Vložil:Ing. Jana Bacskorová
Dátum dokumentu:
10. 06. 2015 10:28
 
 
Komentár:
  
Príloha:
Masek.pdf [ dokument PDF, 1,18 MiB]