Dokument v priečinku Čičo Peter Doc. Ing., PhD.

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov   Zobrazenie podpriečinkov   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:Oponentský posudok prof. Ing. J. Posta, CSc.
Vložil:Ing. Jana Bacskorová
Dátum dokumentu:12. 06. 2014 08:08
  
Komentár:
  
Príloha:Cico_Inaugur_posudek_Posta.pdf [ dokument PDF, 146,97 KiB]