Dokument v priečinku Čičo Peter Doc. Ing., PhD.

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov   Zobrazenie podpriečinkov   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:Oponentský posudok prof. Ing. L. Nozdrovický, PhD.
Vložil:Ing. Jana Bacskorová
Dátum dokumentu:25. 06. 2014 11:42
  
Komentár:
  
Príloha:Nozdrovicky.docx [ dokument Word 2007, 2,60 MiB]