Dokument v priečinku doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov
   
   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:Oponentský posudok prof. Ing. Aurel Sloboda, PhD.
Vložil:
Ing. Jana Bacskorová
Dátum dokumentu:
17. 07. 2020 07:27
 
 
Komentár:
 
 
Príloha:
Op._posudok_Sloboda.pdf [ dokument PDF, 155,41 KiB]