Document in folder Odpredaj/Prevod majetku

Document tree
   
   Display subfolders   

Use this application to read documents.

Name:
Pokyny k obchodno verejnej súťaži na odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku v kat.úz.Chrenová-ŠD Poľnohospodár nehnuteľného
Entered by:
Document date:15. 07. 2016 09:36
  
Comments:
 
 
Attachment:
Pokyny_k_obchodnej_verejnej_sutazi_na_predaj_nehnutelnosti.pdf [ document PDF, 2.44 MiB]     

The following table shows the users who have changed the document.

Originally, this document was inserted by JUDr. Jana Sochorová on 15. 07. 2016 09:36.

Changed byChanged
JUDr. Jana Sochorová07/15/2016 09:36