Dokument v priečinku Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov      

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:Súhrnná správa o podlimitných zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, bežne dostupných na trhu s cenou vyššou ako 1000 € podľa § 99 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov za obdobie 01.07.2013 - 30.09.2013 ( 3. štvrťrok 2013 )
Vložil:Erika Knížatová
Dátum dokumentu:
06. 11. 2013 11:00
 
 
Komentár:
 
 
Príloha:
3._stvrtrok_2013.pdf [ dokument PDF, 42,50 KiB]