Document in folder Vedecký kvalifikačný stupeň

Document tree   Display documents   Display subfolders   

Use this application to read documents.

Name:Prehľad vybraných kvantitatívnych údajov uchádzača o preradenie do vedeckého kvalifikačného stupňa II a I
Entered by:prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Document date:20. 05. 2012 07:41
  
Comments:
  
Attachment:prehlad_vystupov_uchadzaca.rtf [ document RTF, 59.20 KiB]