Dokument v priečinku Dokumenty

   Zobrazenie dokumentov
   
Zobrazenie podpriečinkov
   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:
Kolektívna zmluva 2010-2012
Vložil:
Dátum dokumentu:
15. 12. 2011 12:55
 
 
Komentár:Do platnosti vstupuje Kolektívna zmluva na roky 2010-2012, ktorá je výsledkom kolektívneho vyjedávania medzi odborovou organizáciou a vedením SPU v Nitre.
Zmluvné strany uzatvárajú túto KZ s cieľom zabezpečiť sociálny zmier, koncepčný rozvoj SPU vo všetkých oblastiach jej činnosti, ochranu oprávnených záujmov a potrieb zamestnancov, zlepšenie podmienok pri vykonávaní práce vo verejnom záujme pre všetkých zamestnancov SPU bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú odborovo organizovaní.
  
Príloha:
kz-spu-20102012.pdf [ dokument PDF, 431,82 KiB]     

Nasledujúca tabuľka zobrazuje používateľov, ktorí tento dokument zmenili.

Pôvodne tento dokument vložil používateľ Marián Kurák dňa 15. 12. 2011 12:54.

ZmenilZmenené
Marián Kurák15.12.2011 12:55