Dokument ve složce Dokumenty

Strom dokumentů   
   
   

Tato aplikace slouží ke čtení dokumentů.

Název:Kolektívna zmluva 2010-2012
Vložil:
Datum dokumentu:
15. 12. 2011 12:55
 
 
Komentář:Do platnosti vstupuje Kolektívna zmluva na roky 2010-2012, ktorá je výsledkom kolektívneho vyjedávania medzi odborovou organizáciou a vedením SPU v Nitre.
Zmluvné strany uzatvárajú túto KZ s cieľom zabezpečiť sociálny zmier, koncepčný rozvoj SPU vo všetkých oblastiach jej činnosti, ochranu oprávnených záujmov a potrieb zamestnancov, zlepšenie podmienok pri vykonávaní práce vo verejnom záujme pre všetkých zamestnancov SPU bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú odborovo organizovaní.
  
Příloha:
kz-spu-20102012.pdf [ dokument PDF, 431,82 KiB]     

Následující tabulka zobrazuje uživatele, kteří tento dokument změnili.

Původně tento dokument vložil uživatel Marián Kurák dne 15. 12. 2011 12:54.

ZměnilZměněno
15.12.2011 12:55