Document in folder Documents

   Display documents   
   

Use this application to read documents.

Name:
Kolektívna zmluva 2010-2012
Entered by:
Document date:
15. 12. 2011 12:55
 
 
Comments:
Do platnosti vstupuje Kolektívna zmluva na roky 2010-2012, ktorá je výsledkom kolektívneho vyjedávania medzi odborovou organizáciou a vedením SPU v Nitre.
Zmluvné strany uzatvárajú túto KZ s cieľom zabezpečiť sociálny zmier, koncepčný rozvoj SPU vo všetkých oblastiach jej činnosti, ochranu oprávnených záujmov a potrieb zamestnancov, zlepšenie podmienok pri vykonávaní práce vo verejnom záujme pre všetkých zamestnancov SPU bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú odborovo organizovaní.
 
 
Attachment:
kz-spu-20102012.pdf [ document PDF, 431.82 KiB]     

The following table shows the users who have changed the document.

Originally, this document was inserted by Marián Kurák on 15. 12. 2011 12:54.

Changed by
Changed
12/15/2011 12:55