Dokument v priečinku Výročné správy o hospodárení

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov   Zobrazenie podpriečinkov   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:Výročná správa o hospodárení 2017
Vložil:RNDr. Peter Škrovina
Dátum dokumentu:28. 06. 2018 13:55
  
Komentár:
  
Príloha:VS_o_hospodareni_2017_textova_cast_zverejnenie.pdf [ dokument PDF, 1,75 MiB]