Document in folder Facultie's documents

Document tree   Display documents   Display subfolders   

Use this application to read documents.

Name:Smernica 01/2012 Systém priameho merania a hodnotenia kvality v študijných programoch na TF SPU v Nitre
Entered by:Ing. František Adamovský, PhD.
Document date:13. 12. 2012 13:51
  
Comments:
  
Attachment:Smernica_01-2012.pdf [ document PDF, 2.42 MiB]