Dokument v priečinku Ucelova cinnost

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov   Zobrazenie podpriečinkov   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:Správa o účelovej činnosti TF SPU v Nitre za rok 2014 a plán účelovej činnosti na rok 2015
Vložil:Ing. František Adamovský, PhD.
Dátum dokumentu:03. 07. 2015 10:51
  
Komentár:
  
Príloha:Sprava_o_hodnoteni_ucelovej_cinnosti_TF_SPU_v_Nitre_na_VPP_SPU,_s.r.o._Kolinany_v_roku_2014_a_plan_ucelovej_cinnosti_na_rok_2015.pdf [ dokument PDF, 1,85 MiB]