Dokument v priečinku Správy o vedecko-výskumnej činnosti

      Zobrazenie podpriečinkov
   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti za rok 2013
Vložil:
doc. Ing. Ivan Takáč, PhD.
Dátum dokumentu:
30. 04. 2014 12:15
 
 
Komentár:
 
 
Príloha:
bod_2.pdf [ dokument PDF, 832,54 KiB]