Document in folder Správy o vedecko-výskumnej činnosti

      
   

Use this application to read documents.

Name:
Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti za rok 2012
Entered by:doc. Ing. Ivan Takáč, PhD.
Document date:
27. 09. 2013 09:59
  
Comments:
 
 
Attachment:
zav_spr_2012.doc [ document Word, 688.50 KiB]