Document in folder Ing. Patrik Rovný

   
   
Display subfolders   

Use this application to read documents.

Name:
Schválenie habilitačnej komisie, oponentov a témy habilitačnej prednášky
Entered by:PhDr. Viola Psotová
Document date:
03. 06. 2013 14:22
 
 
Comments:
  
Attachment:Schvalenie_HK_a_opon.-zverejnenie.pdf [ document PDF, 21.63 KiB]