Document in folder Majetkové priznania

   Display documents   Display subfolders   

Use this application to read documents.

Name:
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2019 - formulár 2020
Entered by:
Document date:
15. 06. 2020 11:03
  
Comments:
 
 
Attachment:
Oznamenie_funkcii,_zamestnani,_cinnosti_a_majetkovych_pomerov_verejneho_funkcionara_za_rok_2019.pdf [ document PDF, 5.42 MiB]