Document in folder Ing. Ľubica Kubicova, PhD.

Document tree   
   
Display subfolders
   

Use this application to read documents.

Name:
Schválenie habilitačnej komisie, oponentov a témy habilitačnej prednášky
Entered by:
Document date:
29. 11. 2013 12:11
 
 
Comments:
 
 
Attachment:Schvalenie_HK_a_opon..pdf [ document PDF, 22.16 KiB]