Priečinok Erasmus+

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Erasmus+.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 7 z 7).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Erasmus Charter for Higher Education SUA in Nitra
G. Slivinská
04.11.2015
04.11.2015
Erasmus+ Master Loan June 2015
G. Slivinská30.06.2015
30.06.2015
Bilaterálne zmluvy Erasmus+ 2014-2021
25.09.2014
23.01.2015
Účasť Švajčiarska v Erasmus+
G. Slivinská17.10.2014
17.10.2014
Manual k online prihlasovaniu Study Abroad
G. Slivinská
10.03.2014
10.03.2014
Erasmus Policy Statement SUA 2014
G. Slivinská
11.02.2014
11.02.2014
Erasmus+ prezentacia Info den Nitra 21.1.2014
24.01.201424.01.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   
vrátane podpriečinkov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 2 z 2).

Názov
Vstup do priečinka
Erasmus + svet
ERA+ učitelia, pracovníci