Priečinok Realizačná projektová dokumentácia – Výmena okien pavilónov E,T,P,CH ,AULA

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Realizačná projektová dokumentácia – Výmena okien pavilónov E,T,P,CH ,AULA.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 5 z 5).

Názov
Komentár
VložilDátum dokumentuModifikácia
Zobraziť
Príloha
Príloha č.2
19.02.2014
19.02.2014
Rozpočet
19.02.2014
19.02.2014
Špecifikácia
19.02.2014
19.02.2014
Výzva
19.02.2014
19.02.2014
Zmluva
Š. Estergomi
19.02.2014
19.02.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.