Priečinok doc.Ing.Peter Halaj, CSc.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku doc.Ing.Peter Halaj, CSc..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 7 z 7).

Názov
Komentár
Vložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
prerušenie inauguračného konania
09.02.201509.02.2015
Inauguračná komisia a oponenti
07.05.2014
23.10.2014
monografie, učebniceA. Matuškovičová20.10.2014
20.10.2014
vedecko-pedagogická charakteristika
23.04.2014
23.04.2014
plnenie kritérii
A. Matuškovičová23.04.201423.04.2014
profesijný životopis
A. Matuškovičová
23.04.2014
23.04.2014
žiadosť
A. Matuškovičová23.04.201423.04.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.