Folder Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D.

   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D..

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 10).

Name
Comments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachment
posudokE. Bieleková
01/29/2015
01/29/2015
Prezenčná listina z VR FEM
E. Bieleková01/29/201502/06/2015
Návrh HK na udelenie titulu docent
01/29/201501/29/2015
Výpis z VR FEM
01/29/2015
01/29/2015
Hodnotiaca správa hab. komisie01/29/201501/29/2015
Posudok prof.Tlusty
E. Bieleková
08/19/2014
08/19/2014
Posudok prof.Svatosova07/15/201407/15/2014
životopis
05/19/2014
07/07/2015
Schválenie habilitačnej komisie, oponentov a témy habilitačnej prednášky
05/16/2014
05/16/2014
Žiadosť o habilitačné konanie
05/06/2014
05/06/2014


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.