Priečinok Ing. Zuzana Poláková, PhD.

   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Ing. Zuzana Poláková, PhD..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 11).

1-10

Názov
KomentárVložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Príloha
Dekrét
03.03.2017
03.03.2017
Hodnotiaca správa hab. komisie
29.01.2015
29.01.2015
Prezenčná listina z VR FEM
E. Bieleková29.01.201506.02.2015
Návrh HK na udelenie titulu docent
E. Bieleková29.01.2015
29.01.2015
Výpis z VR FEM
E. Bieleková
29.01.2015
29.01.2015
Posudok
E. Bieleková
15.12.2014
29.01.2015
Posudok19.08.2014
29.01.2015
posudok
23.06.2014
29.01.2015
životopisE. Bieleková19.05.201407.07.2015
Schválenie habilitačnej komisie, oponentov a témy habilitačnej prednáškyV. Psotová16.05.201416.05.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (1 - 1 z 1).

NázovVstup do priečinka
Hodnotiaca správa hab. komisie