Priečinok Rekonštrukcia obslužných priestorov budovy Katedry špeciálnej zootechniky – sekcia koní.

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov

Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Rekonštrukcia obslužných priestorov budovy Katedry špeciálnej zootechniky – sekcia koní..

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 4 z 4).

Názov
KomentárVložilDátum dokumentuModifikáciaZobraziť
Príloha
Rekonštrukcia obslužných priestorov budovy Katedry špeciálnej zootechniky – sekcia koní.
Výzva
09.05.201409.05.2014
Rekonštrukcia obslužných priestorov budovy Katedry špeciálnej zootechniky – sekcia koní.Príloha - výkaz výmerI. Kružlíková
09.05.2014
09.05.2014
Rekonštrukcia obslužných priestorov budovy Katedry špeciálnej zootechniky – sekcia koní.Príloha - výkaz výmer
09.05.2014
09.05.2014
Rekonštrukcia obslužných priestorov budovy Katedry špeciálnej zootechniky – sekcia koní.
Príloha - výkaz výmer
I. Kružlíková09.05.2014
09.05.2014


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.